Imkerij

Een tiental bijenvolken zorgen voor de honingoogst in onze eigen imkerij